Tomter

I de första 2 etapperna bygger vi för 26 hus. Etapp tre påbörjas under vintern/våren 2017. Den består av 8 tomter på en ny väg och 3 större tomter.

Alla 37 tomter går dock att boka nu om Ni är intresserade. Bokning innebär att Ni under en månad har tid att välja hus, prata med banken och fundera i lugn och ro utifrån den tomt ni valt. Prata med någon av våra husfirmor Vallsjöhus eller Eksjöhus.

Är ni intresserad av en tomt som redan är bokad så går det bra att ställa sig i kö på den tomten ändå. Ibland bortfaller en bokning av olika anledningar.

 

Samtliga 37 tomter är nu sålda 2018-03-01. 

 

Skästa Hage ligger ca 6 km från Erikslunds shoppingområde. Nedan visas en satellitbild över området.


Visa Skästa Hage på en större karta

 

Kort om tomterna

Området ligger inbäddat mellan skogen i öster och odlingslandskapet med åkrar och ängar i syd och väst i utkanten av Lillhärad. Lillhärad är en liten by med en lantlig idyll som många kanske missat trots att det ligger nära väg och storstad.

Tomterna finns i olika storlekar men de flesta är mellan 1100-1500 kvm. I första etappen byggs 13 hus och i andra etappen 13 till. Totalt finns det 37 tomter. Tomterna är uppdelade i 6 grupper med som mest 8 tomter per grupp.  Alla tomter har i bakkant gräns mot naturmark för att komma nära naturen och minska insynen.

Mälarenergi kommer att bygga avloppsverk, vattenverk och elanläggningar och sköta service och underhåll för dessa delar. Bredband kommer via fiber till området.

En ny väg till området byggs parallellt med den gamla grusvägen som istället kommer att bli gång- och cykelväg. Det ger en trygghet för barnen och gör att vi kan bevara kultutmiljön.

Området ligger ca 500 meter från väg 66 norr om Västerås. Lillhärad kyrka ligger 700 meter bort åt andra hållet. Genomfartstrafiken på anslutande landsväg är ganska liten och ger en lugn trafikmiljö. Några hundra meter bort ligger Skästa Gård med hästverksamhet. 

Bebyggelsen skall vara friliggande enplans- eller tvåplanshus. Fasader skall utformas med träpanel enligt planbestämmelser och taken skall ha tegelfärgade takpannor. Allt för att få ett sammanhållet område som ansluter väl till omgivande fastigheter.

En samfällighet bildas när tomterna har blivit bebyggda där förvaltning av området och vägar mm sköts av de boende i området.