Tomter etapp 4

De första 3 etapperna omfattar tomter för 37 hus. Samtliga dessa är nu sålda och färdigbyggda..

Etapp 4 kräver en ny detaljplan och det arbetet pågår för fullt. Vi beräknar att ha en färdig detaljplan i mars 2021. 

I första skedet för etapp 4 släpps 15 tomter enligt bild nedan. Tomterna är från 1300 kvm och uppåt. Tomterna ligger naturskönt i en björkskog och i en gammal beteshage.

Mälarvillan är vår huspartner i detta projekt och de kan erbjuda ett brett urval av hus eller rita ditt alldeles egna drömhus. Kontaktuppgifter till dem hittar du här eller på hemsidan www.malarvillan.se

Etapp 4 - 15 tomter kommer att släppas i första skedet.

 

Etapp 4 ligger söder om föregående etapper och är den sista planerade etappen för Skästa Hage. Den ligger vackert belägen med den östra delen i en björkskog med utsikt mot åkrar och tidigare etapper. Den västra delen ligger till största delen i en gammal betesmark med enar och fin kulturmiljö. En damm planeras i den västra delen för att  få in en vattenspegel som husen läggs runt omkring.

I ett senare skede planeras det för mindre radhus öster om dessa första 15 tomter om efterfrågan finnes. Kommer i så fall att bli mindre radhus med en liten tomt som kan passa för äldre som tröttnat på sitt större hus eller kanske ensamstående som vill ha ett mindre eget hus.

 

 

 

 

Skästa Hage ligger ca 6 km från Erikslunds shoppingområde. Nedan visas en satellitbild över området.


Visa Skästa Hage på en större karta

 

Kort om tomterna

Området ligger inbäddat mellan skogen i öster och odlingslandskapet med åkrar och ängar i syd och väst i utkanten av Lillhärad. Lillhärad är en liten by med en lantlig idyll som många kanske missat trots att det ligger nära väg och storstad.

Tomterna finns i olika storlekar från 1300 kvm och uppåt. I första etappen erbjuds 15 tomter. Alla tomter har i bakkant gräns mot naturmark för att komma nära naturen och minska insynen.

Mälarenergi kommer att överta befintligt avloppsverk, vattenverk och elanläggningar och sköta service och underhåll för dessa delar. Bredband kommer via fiber från Fibra till området.

Området ligger ca 500 meter från väg 66 norr om Västerås. Lillhärad kyrka ligger 700 meter bort åt andra hållet. Genomfartstrafiken på anslutande landsväg är ganska liten och ger en lugn trafikmiljö. Några hundra meter bort ligger Skästa Gård med hästverksamhet. 

Bebyggelsen skall vara friliggande enplans- eller tvåplanshus. Fasader skall utformas med träpanel enligt planbestämmelser och taken skall ha tegelfärgade takpannor. Allt för att få ett sammanhållet område som ansluter väl till omgivande fastigheter.

En samfällighet bildas när tomterna har blivit bebyggda där förvaltning av området och vägar mm sköts av de boende i området.