Samarbete

 

Skästa Hage byggs i samarbete med Eksjöhus, Vallsjöhus, och Mälarenergi. Skästa Gård erbjuder den hästintresserade många möjligheter på nära håll.

 

Vallsjöhus sätter stort värde på att vara personliga och låter dig välja planlösning, inredning och exteriör. Mycket av det där lilla extra hos andra är standard hos oss.
Kontakta Esbjörn Ferm på telefon 070-572 80 85 eller esbjorn.ferm@vallsjohus.se

     

 

Eksjöhus ställer höga krav på utformning, ekonomi och kvalitet. Den långa traditionen har gett stora kunskaper som används för att tillverka hus som uppfyller kundens och framtidens krav.
Kontakta Bengt Wallman på telefon 0226-803 70,
070-343 87 50 eller bengt.wallman@eksjohus.se

   

 

 

Mälarenergi. Vi har 570 medarbetare som finns nära kunderna i Mälardalen. Till dem levererar de el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Koncernen ägs av Västerås stad och omsätter cirka 3 miljarder kronor. 

     
 

Skästa Gård. Ett kombinerat utbildnings-, inackorderings- och tävlingsstall. Vi kan erbjuda inackordering i olika typer av stall med allt från helskötsel till kollektivstall.

På gården finns tillgång till ridhus (24*84 m) med Terratex underlag, tre utebanor (gräs och grus) med pullvermangrav, bank och längdvatten, skrittmaskin, skrittband, rasthagar och beteshagar. Det arrangeras regelbundna träningar i hoppning och dressyr för bl a A-tränare och mycket mer!