Detaljplan

Korta fakta

  • Tomter 1 100–1 800 kvm
  • 37 hus i två etapper (13 hus etapp 1)
  • Välj mellan hus från Eksjöhus och Vallsjöhus
  • Bygg på upp till 20 procent av tomten
  • El, bredband, vatten och avlopp genom Mälarenergi
  • Byggstart 2014
  • Finansiering kan erbjudas
  • Närhet till Skästa gård med stallplatser och ridhus
  • Fem minuter till Erikslunds köpcentrum med ett 100-tal butiker

Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrerad karta

Kontaktuppgifter
Skästa Hage byggs i samarbete med Eksjöhus och Vallsjöhus.

Eksjöhus, Bengt Wallman
Telefon: 0226-803 70, 070-343 87 50
E-post: bengt.wallman@eksjohus.se

Vallsjöhus, Esbjörn Ferm
Telefon: 070-572 80 85
E-post: esbjorn.ferm@vallsjohus.se