Detaljplan

Korta fakta

  • Tomter 1 100–1 800 kvm
  • 37 hus i två etapper (13 hus etapp 1)
  • Välj mellan hus från Eksjöhus och Vallsjöhus
  • Bygg på upp till 20 procent av tomten
  • El, bredband, vatten och avlopp genom Mälarenergi
  • Byggstart 2014
  • Finansiering kan erbjudas
  • Närhet till Skästa gård med stallplatser och ridhus
  • Fem minuter till Erikslunds köpcentrum med ett 100-tal butiker

Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrerad karta