Nu bygger vi i Skästa Hage - nära Erikslund!

– Alla 37 tomter är nu sålda !

Läs artikeln i VLT om Skästa Hage

– Se filmen från IKEA till Skästa Hage!

 

Följ ett husbygge på Facebook


Alla tomter sålda !
Nu har samtliga 37 tomter sålts!  Det har varit ett stort intesse under hela 2017 och de sista 3 tomterna är nu sålda under 2018.

Vi tackar för det stora intresset och förtroendet att få uppfylla alla husdrömmar med en tomt i Skästa Hage.

Tack alla tomt- och husköpare !!


En ny etapp !
Vi har nu påbörjat planeringen för en fjärde etapp. Det kommer då att krävas en ny detaljplan för denna etapp och vi har gått in med en ansökan till byggnadsnämnden om detta.

Är ni intresserade så håll lite koll på den här sidan så informerar vi här om vad som händer. 

Tyvärr är handläggningstiderna ganska långa och vi kommer inte att veta så mycket mer förrän senare i höst 2018.


Nu fylls tomterna på.
21 hus är nu på plats och nu fylls området på hela tiden. 

Vi räknar med att de allra flesta husen är levererade under 2018 och att området kommer att vara färdigt med asfalterade gator och gräsytor under året.